Uit het archief

Een kleine selectie van ervaring uit voorgaande jaren. Uitgevoerd en eindverantwoordelijk als senior projectleider, alleen of in samenwerking met mijn collega’s van Wonen & Milieu.

De wijk, van verval naar vitaliteit
De kwaliteit van de leefomgeving was ons werkterrein: werken aan de kwaliteit van de leefomgeving vindt veelal plaats op de schaal van een buurt of wijk.
De wijk schoon, heel en bereikbaar is voor bewoners belangrijk: de wijk, van verval naar vitaliteit.
meer...

De wijk, van anoniem naar veilig
Niet leeg en bedreigend, maar een alledaags gebruik van straten en groen: de wijk, van anoniem naar veilig.
meer...

Sámen-werken
Analyseren van een probleem en bijdragen aan de oplossing; alleen met alle betrokken partijen kan de kwaliteit van de leefomgeving worden verbeterd: sámen-werken
meer...