De wijk, van verval naar vitaliteit

Domstad Poepvrij
ontwikkeling en uitvoering van een nieuw hondenbeleid op basis van drie peilers: voorzieningen, intensieve communicatie en handhaving. 300 hondentoiletten, 65 hondenspeelweiden, 6 hondenhaltes in de binnenstad, een communicatiecampagne en 7 wijkmanifestaties, 4 hondenwachters, een 2e prijs dierenwelzijn , 1 bezwaarschrift en 50% minder poep op straat.

De Plasmast
Van urineren in het openbaar naar openbare urinoirs; de plasmast, een nieuw ontwerp met aandacht voor functionaliteit en vormgeving.
meer foto's...

Autowassen
Autowassen in Leidsche Rijn: ontwikkeling van een concept

Beheer openbare ruimte
Wijkaccountmanagement voor Stadsbeheer in Leidsche Rijn – Veldhuizen. Organiseren beheer, fungeren als scharnier tussen bewoners nieuwbouwwijk en projectleiding nieuwbouw en voorbereiden overgang naar beheer door reguliere organisatie.