Perspectief in Procesmanagement
Van knelpunt naar gedragen oplossing

Waar veel partijen betrokken zijn, het eindresultaat niet op voorhand vaststaat en belangentegenstellingen groeien, is meer nodig dan alleen projectmanagent. Zonder de structuur helemaal los te laten, stuurt Henni Bunnik op het proces, op commitment, inspiratie en betrokkenheid.
Meer over Henni Bunnik...

Breed inzetbaar, snel ingewerkt
Perspectief PPI heeft ervaring op vele beleidsterreinen: zorg en welzijn, leefbaarheid en veiligheid in grote steden en in kleine kernen, milieu, bewonersparticipatie, buurt- en wijkgericht werken.

Het onderscheid
Van complex naar concreet.
Keer op keer heeft Henni Bunnik complexe problemen omgezet in concrete oplossingen. Door te investeren in analyse, structuur en samenwerking! Door procesbegeleiding en participatie, door professionele partners te organiseren in netwerken. Door samenwerking te stimuleren waar dit meerwaarde geeft.
Enkele voorbeelden uit de afgelopen jaren...

Daarnaast is Henni Bunnik in te zetten:

Als voorzitter en procesbegeleider
Het succes van een bijeenkomst zit in de voorbereiding. Tezamen met een keuze uit diverse methodieken en technieken en de persoonlijke ervaring en kwaliteiten van Henni Bunnik, worden bijeenkomsten voorgezeten: met scherpte, humor, creativiteit en verbinding!
meer over voorzitterschap...

Organiseren van communicatie: 
Inhoud en communicatie, twee zijden van de medaille. Perspectief PPI stuurt de communicatie binnen een project of proces aan, dan wel organiseert deze zelf. 
meer over communicatie...