De wijk, van anoniem naar veilig

Gevoelens van onveiligheid vragen om een aanpak die verder gaat dan uitsluitend het versterken van handhaving. Concrete maatregelen, ondersteund door samenwerking, vergroten van sociale samenhang en sociale activering op buurt- en wijkniveau, is het wezen van integrale veiligheid. Bewoners communiceren met elkaar, ze maken samen plannen en voeren ze uit. De straat is weer van iedereen!

“Buurt aan Zet”
Opstellen programma’s door en voor bewoners in twee aandachtswijken, voorzitterschap en buurtconferenties.

“Hoograven aan Zet”
Bijdragen aan de uitvoering van het programma o.a. door voorzitterschap brainstormbijeenkomsten en afronding van het programma in de vorm van kalender (beeldend eindverslag) en brochure Jongeren aan Zet.

Veiligheid in Lunetten
Bevorderen van veiligheid en sociale samenhang in Lunetten
Opstellen van plannen in 3 buurten in intensieve samenwerkingwerking met bewoners.