Sámen-werken aan de kwaliteit van de leefomgeving

Net als Perspectief PPI betrok Wonen & Milieu altijd alle belanghebbenden bij de kwaliteit van de leefomgeving. Betrokken zijn gemeente, politie, corporaties, horeca, taxichauffeurs, welzijnswerk. Samenwerking is soms nog de énige sleutel tot verandering en verbetering.

Informatie, klachten en schademeldingen op één plek
Kwartiermaker voor een Gemeenschappelijk informatie- en meldpunt Vleuten voor bewoners, een samenwerkingsproject van ProRail, gemeente en projectontwikkelaar.

“Taxispread; makkelijk van de stad naar je bed”
Ter verbetering van de veiligheid het aanleggen van een netwerk van semi-permanente taxistandplaatsen in de binnenstad van Utrecht samen met taxichauffeurs, politie en gemeente. Het project is afgesloten met een convenant van taxibranche met gemeente en politie.

“Samen beheren, samen wérken”
Gezamenlijk beheer van de buitenruimte door woningcorporaties Mitros, Portaal en Bo-Ex en gemeente in Kanaleneiland: projectleiding en onafhankelijk voorzitterschap.

“De schoolpleinen schoner…!”
Basisscholen op Kanaleneiland en hun leerlingen stimuleren verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen buitenruimte met een model van premie op actie.