Perspectief in Persoonlijke ontwikkeling
Aanbod trajecten en traningen

 

Individuele coachings- of loopbaantrajecten
In een kennismakingsgesprek bepalen we of er wederzijds een klik is, of de vraag en het aanbod op elkaar aansluiten en licht ik mijn werkwijze toe. In overleg bepalen we vervolgens het aantal gesprekken.

Veel voorkomende thema’s

 

Groepstraining “Perspectief op je loopbaan”
Deze training is bedoeld voor werkende mensen vanaf 21 jaar. Het doel van deze training is (opnieuw) regie te krijgen over je eigen werk en je loopbaan en meer ontspanning in je werk te ervaren. Tevens is het een herijking op je huidige werk: past dit nu het beste bij jou of lonkt er een nieuw perspectief?

In zes bijeenkomsten en één terugkombijeenkomst passeren de volgende thema’s de revue:

Praktisch
De bijeenkomsten vinden tweewekelijks plaats, in de avonden te Utrecht. Voor locaties maken we gebruik van het Coachhuis (Nieuwe Gracht of Oorsprongpark). Bij 8 deelnemers gaat deze training van start. Bent u geïnteresseerd, aarzel dan niet contact met mij op te nemen!

Diverse workshops, altijd op maat!