Voorzitterschap

Met inzet van een verscheidenheid aan methodieken verzorgt Perspectief PPI het voorzitterschap:

Voorbeelden

Hondenbeleid: 
kaderstellende discussies met raadsleden en bewoners

Overvecht De Gagel Vernieuwt: 
voorzitter klankbordgroep van bewoners bij ingrijpende herstructurering en vernieuwing

Miniconferentie "Huiselijk Geweld": 
aanpak huiselijk geweld met onder andere vertegenwoordigers van corporaties, jongerenwerk, moskee, steunpunt huiselijk geweld en politie. 

Veiligheidsavond:  
avond over veiligheid in de wijk met en voor bewoners en  met onder andere burgemeester, politie, jongerenwerk, Meld Misdaad Anoniem en maatschappelijk werk.