Henni Bunnik

Perspectief PPI is de eenmanszaak van Henni Bunnik.

Mijn werkterrein is dat van de lokale overheid en de leefomgeving. Daar komen maatschappelijke problemen bij elkaar en vinden mensen en belangen elkaar óf ....... botsen juist. 
Hier vind ik al jaren mijn inspiratie, graag in contact met al die verschillende personen en organisaties: buurt- en dorpsbewoners, complexbeheerders, wijkagenten, taxichauffeurs, horecaondernemers, opbouwwerkers, jongerenwerkers, docenten en schoolleiders. 
Projectmatig en procesmatig werk ik aan oplossingen voor problemen: luisterend, analyserend, structurerend, zoekend naar compromissen en alternatieve oplossingen, koersvast en volhardend.
Ik maak complex concreet!

Ik ben afgestudeerd als bioloog. Naast veldbiologie heb ik de pedagogisch-didactische opleiding gedaan en beleidsgerichte biologie met onder andere een onderzoek naar duurzame economische scenario’s.

Mijn ervaring heb ik opgedaan bij veel verschillende soorten organisaties en op zeer diverse werkterreinen:

Met ingang van 1 januari 2005 ben ik voor mezelf begonnen met Perspectief PPI. 

Een kleine selectie van overige ervaringen uit voorgaande jaren;
Uit het archief...


Contact:

of bel 030 65 62 880

Henni Bunnik op Linkedin